Velkommen til Everything happens for a reason - Håper du finner noe nyttig eller noe du liker her.
Leser bloggen nå
besøk i dag
Lesere totalt

Dagens sitat

Followers

Stats

Blogglisten
Bloggurat
Del på Facebook
Follow Everything happens for a reason Follow Everything happens for a reason

NAV en stat i staten?

fredag 29. oktober 2010

Norge er et rikt land med høy levestandard. Vi har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien sies det. Velferd er en gode vi kan nyte godt av her i landet med rettigheter til en god helsetjeneste med trygge livsvilkår med hensyn til sosiale goder, jobb, utdanning osv...

Det skrives tilstadighet artikler som om dette temaet med NAV som hovedpunkt og det er NAV jeg vil snakke om i dag. Jeg ønsker å skrive om de som virkelig er syke og har krav på hjelpen og ikke de som bastant utnytter systemet.

Jeg ble nesten sjokkert når jeg leste dagbladet om jenta på 23 som fikk avslag fra NAV med begrunnelsen i at hun blogget for mye og de hadde derfor vanskeligheter for å se at hun kan regnes som arbeidsufør. Denne uttalelsen overkjørte legeuttalelsene fra både spesialist og fastlegen hennes. Jeg satt bare målløst tilbake etter at jeg hadde lest den ydmykende artikkelen og tenkte hvor er logikken og fornuften blitt av. Uten at jeg kjenner saken til 23-åringen noe særlig så virker det slik på meg at hadde hun ikke hatt denne bloggen sin til å aktivisere seg med så hadde hun vel vært ennå sykere og med kanskje langt verre diagnoser.

Som hun skriver i sin blogg "Bloggen er mitt lille “eventyrsted” hvor jeg prøver å dyrke gode tanker og følelser."

De fleste nordmenn er arbeidssomme og holder ut i arbeidslivet så lenge de kan. Det er nemlig ikke lønnsomt å være utenfor arbeidslivet med mindre man er syke og er helt nødt til det, for å kunne beholde den helsen man har igjen  for å kunne leve et verdig liv uten pleie. Når en er syk er dette en  stor påkjenning og nedverdigelse  for mange med å sloss mot systemet.
 

Sannheten med å være langtidssykemeldt for noen er at de ender opp med et asosialt liv og utvikler ytteligere lidelser som depresjon og angst, men dette blir for mye å gå inn på her og nå.

Jeg tenker og på alle som ikke kjenner systemet godt nok og ikke får den hjelpen de egentlig har krav på - hva med de, hvordan lever de og får de egentlig det de har krav på?

Hva mener du om NAV?
Kilder:
DB: http://www.dagbladet.no/2010/10/28/nyheter/innenriks/nav/14044096/
23-åringen: http://www.hodetmitt.no/
Bildet: google

Follow Everything happens for a reason