Velkommen til Everything happens for a reason - Håper du finner noe nyttig eller noe du liker her.
Leser bloggen nå
besøk i dag
Lesere totalt

Dagens sitat

Followers

Stats

Blogglisten
Bloggurat
Del på Facebook
Follow Everything happens for a reason Follow Everything happens for a reason

Menneskelige behov

mandag 4. oktober 2010

I dag ønsker jeg å snakke om noe så genialt som menneskers behov for de finnes og kommer og går hele livet gjennom. Noen av våre behov er helt nødvendige og noen kan vi klare oss foruten.

Vi er alle forskjellige mennesker og har derfor ulike verdsetting av de forskjellige behovene. Nedenfor har jeg satt opp Maslows behovspyramide.

Behovspyramide

1 Fysiske behov (som mat, vann og luft, søvn, fysisk bevegelse og eliminasjon (at kroppen kvitter seg med avfallsstoffer. Er du sulten eller tørst tenker du ikke på noe annet, og du blir heller ikke motivert for å få tilfredsstilt andre behov.)
2 Behov for sikkerhet, (opplevelsen av trygghet, komfort, stabilitet og orden, beskyttelse mot smerte samt beskyttelse mot vær og vind.)
3 Sosiale behov (fellesskap, kjærlighet, vennskap, for å kunne høre til eller ha et forhold til enkeltpersoner eller grupper)
4 Behov for aktelse (selvrespekt, selvtillit, anerkjennelse, status og verdighet)
5 Behov for bidrag/innsats (Behovet for å bidra med noe av verdi til andre. Tanken om at man har gitt noe videre)
6 Behov for selvrealisering/vekst (virkeliggjøre sine mål, å realisere medfødte eller senere ervervede evner, å oppnå opplevelser som kjennes som høydepunkter eller åpenbaringer.)

Denne behovspyramiden er oppsummert som en teori basert på ulike behov mennesker prøver å tilfredsstille i en prioritert rekkefølge.

Vi er alle forskjellige mennesker og har derfor ulike verdsetting av de forskjellige behovene noen mennesker synes det er viktigere å få tilfredsstilt sin kjærlighet og tilhørighet, mens andre prioriterer sin status med kjøp av dyre biler og kule merkeklær. Hva synes du er viktigst av disse to eksemlene?

Spørsmål til deg:
  • Hva verdsetter du mest eller synes er viktigst av de overnevnte behovene? Har du kanskje andre ting å bidra med her så gjør gjerne det i kommentarfeltet under? 
  • Hva gjør du for å møte dine behov?

 Bildet er googlet